Trees Against the River Dart 2017-05-16T14:23:55+00:00

Project Description

Trees against the river dart

Trees Against the River Dart

Trees Against the Water, River Dart
1969 – Oil

The River Dart is in Devon. In 1964 and 1969 Ruszkowski was invited to visit friends Mr and Mrs Maurice Ash at Sharpham House, Totnes, Devon and he set up a studio in a boat house overlooking the River Dart. It is likely that this piece was painted, or at least planned, during his time working in the boat house studio.

 

Drzewa nad woda, River Dart
1969 – Olej

Rzeka Dart znajduje się w Devon. W latach 1964 i 1969 Ruszkowski został zaproszony do odwiedzin przez przyjaciół państwa Maurice Ash w Sharpham House, Totnes, Devon. Zostaje tam i zakłada studio w barce nad rzekę Dart. Jest duże prawdopodobieństwo, że ten obraz został namalowany tam, a przynajmniej zaplanowany, podczas jego twórczej pracy.

Other pieces by Ruszkowski

Back to International Museum Day 2017