Study for Boys Watering Horses 2017-05-16T14:24:50+00:00

Project Description

Study for boys watering horses

Study for Boys Watering Horses

Study for Boys Watering Horses
1938 – Oil

After leaving the Krakow Art Academy in 1929, Ruszkowski rejected the rules he learned there. He tried to find a new direction for his art and discovered the work of Vincent Van Gogh. After moving to France in 1935, he became interested in the artist Paul Cézanne. His influence can be seen in this work with the use of small brushstrokes to build up sections of strong colour.

 

Szkic Chłopcy pojący konie
1938 – Olej

Po opuszczeniu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 1929 r. Ruszkowski odrzucił zasady, których tam się nauczył. Miał głęboko zakorzenione i wysokie zasady dotyczące sztuki. Starał się znaleźć nową drogę dla jego sztuki, a pierwszym przewodnikiem w tym kierunku był wpływ Van Gogha. Dopiero wtedy zaczął rozumieć rzeczywiste problemy związane z poważnym malarstwem. W 1935 r. Ruszkowski pojechał do Paryża, gdzie duży wpływ na jego pracę miał Cezanne i piękno okolic wokół Aix-en-Provence na południu Francji.

Other pieces by Ruszkowski

Back to International Museum Day 2017