Study for Boys Watering Horses 2017-05-16T14:35:29+00:00

Project Description

Study for boys watering horses

Study for Boys Watering Horses

Study for Boys Watering Horses
1928 – Pencil

This is the first of three studies Ruszkowski produced for an oil painting which he did not paint until 1977. At the time, he was studying at the Krakow Art Academy and in the early stages of his artistic development. His artistic style would change several times before the final piece was painted during his last phase of development.

 

Szkic Chłopcy pojący konie
1928 – Ołówek

Jest to pierwszy z trzech szkiców, które Ruszkowski stworzył pod obraz olejny, którego nie domalował do 1977 roku. W tym czasie studiował w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i był to początek jego rozwoju artystycznego. Jego styl zmienił się kilka razy, zanim ostatni fragment został domalowany do ostatecznego efektu.

Other pieces by Ruszkowski

Back to International Museum Day 2017