Mary Laughton 2017-05-16T14:34:45+00:00

Project Description

Mary Laughton

Mary Laughton

Mary Laughton
1983 – Pastel, ink on paper

Mary was the third wife of Ruszkowski’s patron and friend, Tom Laughton. He donated a large number of works to Scarborough Art Gallery in three stages and requested that rooms within the Gallery be named after all three of his wives. This and the other Ruszkowski works were displayed in the 20th century art room dedicated to Mary Laughton in 1984, not long before Tom died.

Mary Laughton
1983 – Pastel, tusz na papierze

Mary była trzecią żoną patrona i przyjaciela Ruszkowskiego, Toma Laughtona. Tom podarował dużą liczbę dzieł Ruszkowskiego do Scarborough Art Gallery w trzech etapach i poprosił, żeby pokoje w Galerii były nazwane po wszystkich trzech jego żonach. W 1984 roku, niedługo przed śmiercią Toma te i inne prace Ruszkowski były wyświetlane w sali powiązanej z XX wiekiem i poświęconej Marii Laughton.

Other pieces by Ruszkowski

Back to International Museum Day 2017