Boys Watering Horses 2017-05-16T14:24:18+00:00

Project Description

Boys watering horses

Boys Watering Horses

Boys Watering Horses
1977 – Oil

Ruszkowski’s artistic development after the Second World War can be divided into five phases. From 1963 onwards he entered the final phase and began to paint areas of brilliant animated colour with patches of calming grey. This painting is the final product of several studies spanning almost 50 years. Colour and light dominate the canvas helping to show form and space. It was accepted at the Royal Academy’s Summer Exhibition in 1978.

 

Chłopcy pojący konie
1977 – Olej

Rozwój artystyczny Ruszkowskiego po drugiej wojnie światowej można podzielić na pięć etapów. W piątym okresie (1963) czerń zaczął zastępować dużymi obszarami spokojnej szarości, dając szczególny blask animowanym płatom koloru. Ten obraz jest końcowym produktem kilku etapów obejmujących prawie 50 lat. Kolor i światło dominują na płótnie, co pomaga pokazać formę i przestrzeń. Obraz został przedstawiony na Letniej Wystawie Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1978 roku.

Other pieces by Ruszkowski

Back to International Museum Day 2017