Bathers in Sun(shine) Light 2017-05-16T14:24:05+00:00

Project Description

Bathers in Sunshine light

Bathers in Sun(shine) Light

Bathers in Sun(shine) Light
1977 – Oil

This piece dates from the final phase of Ruszkowski’s post-war artistic development. From 1955-1962 he was using large areas of shadow to create a contrast with coloured areas of the canvas. However, this work shows the influence light and strong colours had on him from 1963 onwards. The whole canvas is dominated by light and colour. Ruszkowski continued to paint this way until the end of his life, which has confirmed him as a great colourist.

Kąpiąc się w blasku słońca
1977 – Olej

To dzieło pochodzi z ostatniej fazy powojennego rozwoju artystycznego Ruszkowskiego. W latach 1955-1962 kreował na płótnie rozlegle obszary cienia, tworząc kontrast do kolorowych obszarów. Jednak ta praca pokazuje wpływ światła i silne kolory, które miały wpływ na jego późniejsze prace po 1963 roku. Całe płótno jest zdominowane przez światło i kolor. Ruszkowski kontynuował malowanie w ten sposób do końca swego życia, co potwierdziło jakim jest wspaniałym kolorysta.

Other pieces by Ruszkowski

Back to International Museum Day 2017